2013

 

 

 

 

05.05. - 12.05.

Ruth Hoffmann, Rainer Storck, Barbara Schauß - WeinFantasien

Details

 

 

 

19.05. - 14.06.

Alexandre N. Osipov - Freier Fall

Details

 

 

 

07.06.

Hartmut Keil liest Rotwein 1/4

Details

 

 

 

12.07.

Hartmut Keil liest Rotwein 2/4

Details

 

 

 

21.07 - 25. 08.

Karin Ismar Maurer, Christine Wachtel

Details

 

 

 

16.08.

Hartmut Keil liest Rotwein 3/4

Details

 

 

 

27.09.

Hartmut Keil liest Rotwein 4/4

Details